Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Osłów’2017

Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Osłów’2017

Zapraszamy na Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Osłów
Na Rzecz Rozwoju Hodowli i Onoterapii
w dniu 23.04.2017
w siedzibie Stowarzyszenia –58-114 Lubachów 3
godz. 15.00-20.00

Członków PSHO oraz osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia
prosimy o potwierdzenie przybycia na adres:psho@interia.eu

informacja tel. 506 599 306

PROGRAM:

- otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu
- wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania
- zatwierdzenie porządku obrad
- przyjęcie nowych Członków – głosowanie i podjecie uchwały
- analiza sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2016rok, głosowanie i podjęcie uchwał
- powołanie Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję – głosowanie i podjęcie uchwały
- przedstawienie planów na rok 2017-2018 z podziałem zadań i obowiązków
- wolne wnioski Członków, sprawy różne, głosowania i podjęcie stosownych uchwał
- Zakończenie Walnego Zebrania

godz. 20.30-23.00 – Zapraszamy na uroczystą kolację integracyjną! - 35 zł/os.