Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Osłów

Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Osłów

Walny Zjazd PSHO 27.02.2016

W dniu 27.02 2016 odbył się Walny Zjazd członków i sympatyków PSHO.

Podczas obrad wybrano nowy skład zarządu:

Prezes: Krzysztof Słupski

Wiceprezes ds. imprez specjalnych: Katarzyna Czinczoll-Słupska

Wiceprezes ds. hodowli: Dr Sara Valentini Pstrong 

Wiceprezes ds. onoterapii: Dominika Stefanicka-Stama