Polskie Stowarzyszenie Hodowców Osłów

Nasza misja i nasza pasja

 

 

PSHO logo

 

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Hodowców Osłów Na Rzecz Rozwoju Hodowli i Onoterapii

 

jest grupą zaprzyjaźnionych ludzi z całej Polski, których połączyła wspólna pasja, życiowe cele i priorytety. Potrzeba wymiany doświadczeń  i wiedzy  zrodziła pomysł stworzenia organizacji, która będzie zrzeszać i wspierać środowisko hodowców i miłośników osłów. PSHO posiada osobowość prawną, zostało zarejestrowane 28 marca 2013 ( KRS 0000456449)

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. organizacja, popularyzacja, rozwój hodowli i chowu osłów w Polsce,
  2. reprezentowanie interesów polskich hodowców osłów na terenie kraju oraz poza jego granicami,
  3. wspomaganie i promowanie chowu mułów na terenie kraju oraz poza jego granicami,
  4. promowanie problematyki hodowli osłów i onoterapii w środowisku weterynaryjnym i naukowym,
  5. podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju onoterapii w Polsce,
  6. działanie na rzecz rozwoju turystyki, agroturystyki, rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne spędzanie wolnego czasu np. poprzez wędrówki z osłami, zajęcia sportowe z osłami, onoterapię,
  7. popularyzowanie idei hodowli i onoterapii w społeczeństwie,
  8. działalność szkoleniowa, edukacyjna i oświatowa

Ponadto Członkowie Stowarzyszenia poprzez swoją działalność pragną obalać utarte stereotypy na  temat osłów pokazując ich prawdziwą naturę. Poprzez fachową wiedzę i pracę z tymi zwierzętami udowadniają, że osioł jest istotą bardzo inteligentną, wrażliwą i potrafi być wspaniałym przyjacielem dzieci i dorosłych.

Zarząd Stowarzyszenia