Akademicka wizyta

Akademicka wizyta

Osły wzbudzają uśmiech i zainteresowanie również w kręgach naukowych.
Lubachowskie kłapouche odwiedzili studenci z Uniwerstytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z prof. Zbigniewem Dobrzańskim (Honorowym Członkiem naszego Stowarzyszenia) na czele.
Interesującym pogawędkom nie było końca…